IMG_7175

IV Конгрес на националния борд по туризъм, 2017

По време на IV Конгрес на националния борд по туризъм, организиран от Националния борд по туризъм, съвместно с Хотелския инвестиционен форум през месец юни, 2017 г. в конферентната зала на Холидей Ин хотел, София бе организирана арт акция, на която бяха представени творбите на художниците Евгени Велев, Биляна Бъчварова и Васил Петров. В импровизираното арт пространство те бяха подредили част от своите последни живописни платна, концптуални фотографии и малка пластика. Интерес предизвикаха разговорите и дискусиите проведени между творците и участниците в работните пленарни заседания на конгреса. Много от тях в качеството си на частни колекционери и собственици на хотелски комплекси и вериги, медии, банки, туроператори и водещи експерти (Красимир Гергов – Председател на Управителния съвет на Национален борд по туризъм, Мартин Захариев – Изпълнителен директор на НБТ, Калоян Николов – Изпълнителен директор хотели Виктория Груп, Лъчезар Тодоров – Изпълнителен директор, „Тера Тур Сервиз“ ЕООД и др.) проявиха интерес към провеждането на подобни иновативни събития, които биха спомогнали за привличането и възпитанието на нови публики и формиране на разбиране за изкуството.

На едно от пленарните заседания на тема „Свободната сцена на съвременното изкуство като инвестиция в туризма“ в което участие взеха Вежди Рашидов – Председател на Комисията по културата и медиите в 44 НС, Румен Димитров – Заместник-министър на културата, Радосвет Радев – Председател на съвета на директорите, Албена АД и Зам. председател на Управителния съвет на Национален Борд по Туризъм, Елена Косева – Изпълнителен директор на КК „Св. св. Константин и Елена“ и Зам. председател на Управителния съвет на Сдружение Национален Борд по Туризъм, Спас Русев – Собственик, Хотел Радисън Блу, проф. д-р Светлозар Бенчев – Декан на Факултета за изящни изкуства на Националната Художествена Академия, проф. д-р Евгени Велев – Ръководител катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура” – УниБИТ, Максим Минчев – Генерален директор, БТА, Владия Михайлова – Куратор, изкуствовед и доц. д-р инж. Румен Драганов, Председател на Контролния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм, бяха разисквани редица въпроси, свързани с обогатяване на методите и подходите за разбиране на визуално-пластичните изкуства и за създаване на национален художествен контекст, стимулиращ творческите процеси и улесняващ двупосочната връзка между създателите и потребителите на изкуство, което налага проучване и анализ на световните тенденции в изкуството и запознаване с европейския и световен опит в ръководство и управление на институционалните и обществени организационни структури в сферата на визуално-пластичните изкуства и културата като цяло. Бе споделено разбирането, че за формирането на художествено-естетическата култура и възпитаване на нови публики е необходимо да бъде реализиран целия спектър от пазарни, непазарни, институционални, организационни и обществени механизми и мерки за опазване, съхраняване, популяризиране и презентиране на художественото наследство и за развитие на съвременните визуално-пластичните изкуства, както и към възможностите, които предоставят ИКТ и новите медии, с цел повишаването на интереса на информираността и достъпа на потенциалните участници в художествения живот и в художествените процеси. Бяха обсъдени проблемите и перспективите, свързани с повишаване интереса на потенциалните публики и привличане и възпитание на нови такива, отчитайки спецификите на българскто изкуство и съществуващите арт пространства, както и възможностите и тенденциите за подобряване на художествената и културна инфраструктура на страната и за адаптиране и прилагане на добрите европейски и световни практики и иновации по отношение на формирането и провеждането на културни политики, насочени към развитието на различните аспекти на националната и международна арт сцена, с оглед на създаването на устойчиво ниво на културно производство и потребление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *