Издаден сборник Политики и практики в образованието по изкуство и култура, 2018

Политики и практики в образованието по изкуство и култура. Сборник с доклади от международна научна конференция по проект № ДФНИ К02/17 – София: За буквите – О писменех, 2018, 480 с.

Заключителната конференция „Съвременни политики и практики в образованието по изкуствата и културата през целия живот“, София, 2018

На Заключителната конференция „Съвременни политики и практики в образованието по изкуствата и културата през целия живот“, съпроводена от Хепънинг „Визуални Внушения“ и Международна арт акция за визуална култура и свобода на изразяване с участието на членовете на научноизследователския екип по проекта, свободни артисти, ученици от XI и XII клас на Националното училище за изящни изкуства (НУИИ) „Илия Петров”, гр. София, художници-преподаватели по изкуствата от България, Сърбия, Румъния и Македония, проведена в музейното пространство на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма (ИАПИСТ) към УниБИТ, бул. Шипченски проход“ № 69 А, на 11. 05. – 12. 05. 2018 г., присъстваха представители на редица столични културни, художествени и образователни институции и организации, фондации, сдружения и асоциации от неправителствения сектор, ученици от Национално училище за изящни изкуства (НУИИ) „Илия Петров”, гр. София, студенти и преподаватели от УниБИТ, Нишкия университет, гр. Ниш, Сърбия, Тракийския университет, гр. Одрин, Турция, НХА, Институт за управление на знанието, Скопие, Македония, Националният институт за научни изследвания и културно обучение (NIRCT), Букурещ, Румъния, Националната музикална академия (НМА), Националната академия за театрални и филмови изкуства (НАТФИЗ), Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към СУ „Св. Климент Охридски“, художници, артисти, писатели и културни дейци. Нататък Заключителната конференция „Съвременни политики и практики в образованието по изкуствата и културата през целия живот“, София, 2018

Семинар на ENCATC, гр. Прага, Чехия, 2018

На проведения през месец май в гр. Прага, Чехия семинар на ENCATC във връзка с Дните за изграждане на капацитет на ENCATC и Денят „Младежта в действие“, което е ново проектирано допълнение към програмата на ENCATC, насочена към студентите, изучаващи културно управление и културни политики (2nd ENCATC Capacity Building Days and Youth in Action Day), проф. д-р Евгени Велев и студентката Деница Пламенова Крумова от специалността „печатни комуникации“ към ФБКН, която е посланик на УниБИТ на ENCATC, участваха в работната програма и в предварително заложените посещения, работни срещи и опознавателни обиколки на знакови обекти на чешкото културно наследство, културни и художествени институции и организации. Нататък Семинар на ENCATC, гр. Прага, Чехия, 2018

Иновативното събитие „Визуални внушения”, НХА, 2017

На иновативното събитие „Визуални внушения”, творческа вечер за визуална култура и свобода на изразяване с представяне на поетичната книга на Евгени Велев „Мантинели на душата“ в галерия „Академия“ на НХА, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, организирано от УниБИТ, НХА и Съюза на българските писатели (СБП) на 28. 11. 2017 г., присъстваха представители на редица столични културни, художествени и образователни институции и организации, ученици от Национално училище за изящни изкуства (НУИИ) „Илия Петров”, гр. София, студенти и преподаватели он УниБИТ, Нишкия университет, гр. Ниш, Сърбия, Тракийския университет, гр. Одрин, Турция, Университета по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ), НХА, Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Националната музикална академия (НМА), Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“, художници, артисти, писатели и културни дейци. Събитието бе проведено по време на изложбата „Лабиринт“ на Греди Асса в галерията и в него участие взеха всички членове на научноизследователския екип на проекта. Нататък Иновативното събитие „Визуални внушения”, НХА, 2017

IV Конгрес на националния борд по туризъм, 2017

По време на IV Конгрес на националния борд по туризъм, организиран от Националния борд по туризъм, съвместно с Хотелския инвестиционен форум през месец юни, 2017 г. в конферентната зала на Холидей Ин хотел, София бе организирана арт акция, на която бяха представени творбите на художниците Евгени Велев, Биляна Бъчварова и Васил Петров. В импровизираното арт пространство те бяха подредили част от своите последни живописни платна, концптуални фотографии и малка пластика. Интерес предизвикаха разговорите и дискусиите проведени между творците и участниците в работните пленарни заседания на конгреса. Много от тях в качеството си на частни колекционери и собственици на хотелски комплекси и вериги, медии, банки, туроператори и водещи експерти (Красимир Гергов – Председател на Управителния съвет на Национален борд по туризъм, Мартин Захариев – Изпълнителен директор на НБТ, Калоян Николов – Изпълнителен директор хотели Виктория Груп, Лъчезар Тодоров – Изпълнителен директор, „Тера Тур Сервиз“ ЕООД и др.) проявиха интерес към провеждането на подобни иновативни събития, които биха спомогнали за привличането и възпитанието на нови публики и формиране на разбиране за изкуството. Нататък IV Конгрес на националния борд по туризъм, 2017

Международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство „Българо-гръцки културни общувания” в Атина и Солун, Гърция, 2017

По време на ежегодния международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство „Българо-гръцки културни общувания” в Атина и Солун, Гърция, през м. юни 2017 г., бяха предприети и извършени поредица от дейности, инициативи и събития от членовете на научноизследователския екип (проф. д.ик.н Стоян Денчев, проф. д.н. Ирена Петева, проф. Иванка Янкова, проф. Евгени Велев, проф. Мюмюн Тахиров и гл. ас. д-р Камелия Нушева), които допринесоха за по-задълбоченото проучване и вникване в положителните страни на чуждестранния опит по отношение на образованието по изкуствата и културата през целия живот. На семинара с доклади се представиха проф. Евгени Велев – „Визуална култура и културни политики в условията на новата геополитическа и социокултурна ситуация на балканите и Югоизточна Европа в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот“, проф. Мюмюн Тахиров – „Общуването като социалнопсихичен и семиотичен процес“ и гл. ас. д-р Нушева – „Информационно-комуникационна среда за устойчива развитие на туризма в България“.
Членовете на екипа посетиха редица образователни, културни и художествени институции (Държавният музей на съвременното изкуство, гр. Солун, Солунския университет „Аристотел“, Византийският и християнски музей, ВХМА, Атина, Музей на Древната агора в Стоата на Аталос, Националният археологически музей, Атина, Националният и Каподистренският университет в Атина), където проведоха проучвателни и работни срещи, разговори и дискусии с техни представители по организационно-управленски, институционални и структурно-функционални въпроси и стратегически и програмни приоритети, имащи отношение по проблематиката на проекта. Нататък Международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство „Българо-гръцки културни общувания” в Атина и Солун, Гърция, 2017

Културно иновативно събитие „Творческа вечер“ на проф. Велев, гр. Велико Търново

В гр. Велико Търново бе проведено, организираното в съответствие с задачите на проекта, културно иновативно събитие „Творческа вечер“ на проф. Велев, на което участие взеха голяма част от членове на научноизследователски екип, студенти от бакалавърската програма „Информационни ресурси на туризма“, магистърска програма „Музеен и арт мениджмънт“ и докторанти към ФБКН при УниБИТ (проф. дфн Иванка Василева Янкова, проф. д-р Евгени Кирилов Велев, доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров, гл. ас. д-р Камелия Миткова Нушева, д-р Радослав Милев Кацаров, д-р Красимир Иванов Димитров, докторант Мериян Евгени Велева, студент Маргарита Иванова Григорова, студент Антоанета Станчева Колева и др.). Нататък Културно иновативно събитие „Творческа вечер“ на проф. Велев, гр. Велико Търново

Резултати от посещение на о. Сардиния

В периода от 11.06.2017 г. до 16.06.2017 г., членове на научния екип: проф. д-р Евгени Велев, гл. ас. д-р Камелия Нушева и д-р Радослав Кацаров по време на командировката си в Сардиния, Италия посетиха Културния фестивал в Сардиня, музея „Корона Арубия“ (MUSEO SA CORONA ARRÙBIA), Музея на Карбония (Museo del Carbone), в гр. Карбония, Сардиния, Консорциум на туристическите фирми „Корона Арубия“ CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRÙBIA, Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu”, Museo Archeologico della Città, Fondazione Meta di Alghero, l Museo Naturalistico del Territorio “Giovanni Pusceddu” и Университета на Каляри (University of Cagliari). На срещите с ръководствата на посочените културни и художествени институции беше споделен техния опит в организирането и провеждането на традиционни и иновативни културни и арт събития, фестивали, симпозиуми, изложби и форуми. Споделени бяха добри практики и политики, въз основа на практико-приложен анализ на институционалния, регулаторен и икономически контекст на музеите в Сардиния. Обсъдени бяха различни ефективни и организационно-управленски решения и модели на функционирането на музейния сектор, в контекста на устойчиво развитие на музейната и образователна системи. На проведените срещи и разговори дискусии бяха дискутирани въпроси, свързани с разработването на стратегии за развитие на изкуствата, културата, културното предприемачество и културната индустрия, културното наследство и културния туризъм на регионално и местно равнище, с гарантирането на условия за тяхното управление и обществена реализация, с координацията, популяризирането и интегрираното управление на системите на културата, изкуствата, културното наследство и образованието, с проектирането, популяризирането, изпълнение и управление на програми, проекти и инициативи за опазване, усъвършенстване, популяризиране, организация, използване и управление на музейните и художествени институции, така че да бъдат създавани необходимите условия за социално-икономическо и културно развитие. Бяха засегнати и въпроси, касаещи защитата и използването на специфичните териториални характеристики на двадесет общини, които разчитат на съдействието на създадените за целта специализирани кооперации в туристическия и културния сектор, от гледна точка на автономността на всяка една от тях по отношение на управлението на прилежащите й музейни, и образователни и туристически институции нейното културно наследство, позволяващо предлагането на разнообразни на туристически, културно-развлекателни и образователно-възпитателни услуги в съответствие с потребностите и нагласите на потребителите и потенциалните публики. Нататък Резултати от посещение на о. Сардиния