Научете за проекта

Научноизследователския екип си поставя за цел да създаде концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностно и общностно развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот, който би могъл да допринесе за формирането на успешни практики и ефективни политики както на институциите, отговорни за образователната система и за дейностите по тяхното прилагане на местно, регионално и национално ниво, така и на тези, отговорни за устойчивото функциониране на системите на изкуствата, културата, културното наследство, културните и творчески индустрии и на културния и арт туризъм. НататъкЗа проекта