Галерия

Развитие на системата на висшето образование в областта на културата: научен и образователен опит

ИТАЛИЯ, 2015 – БИЕНАЛЕ, ЕКСПО… И ОЩЕ НЕЩО Пътуване с изследване на събития и обекти, свързани с иновативните подходи в образованието по изкуства през целия живот

7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries(QQML)