IMG_6926

Международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство „Българо-гръцки културни общувания” в Атина и Солун, Гърция, 2017

По време на ежегодния международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство „Българо-гръцки културни общувания” в Атина и Солун, Гърция, през м. юни 2017 г., бяха предприети и извършени поредица от дейности, инициативи и събития от членовете на научноизследователския екип (проф. д.ик.н Стоян Денчев, проф. д.н. Ирена Петева, проф. Иванка Янкова, проф. Евгени Велев, проф. Мюмюн Тахиров и гл. ас. д-р Камелия Нушева), които допринесоха за по-задълбоченото проучване и вникване в положителните страни на чуждестранния опит по отношение на образованието по изкуствата и културата през целия живот. На семинара с доклади се представиха проф. Евгени Велев – „Визуална култура и културни политики в условията на новата геополитическа и социокултурна ситуация на балканите и Югоизточна Европа в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот“, проф. Мюмюн Тахиров – „Общуването като социалнопсихичен и семиотичен процес“ и гл. ас. д-р Нушева – „Информационно-комуникационна среда за устойчива развитие на туризма в България“.
Членовете на екипа посетиха редица образователни, културни и художествени институции (Държавният музей на съвременното изкуство, гр. Солун, Солунския университет „Аристотел“, Византийският и християнски музей, ВХМА, Атина, Музей на Древната агора в Стоата на Аталос, Националният археологически музей, Атина, Националният и Каподистренският университет в Атина), където проведоха проучвателни и работни срещи, разговори и дискусии с техни представители по организационно-управленски, институционални и структурно-функционални въпроси и стратегически и програмни приоритети, имащи отношение по проблематиката на проекта.

В Атина членовете проф. Велев, проф. Тахиров и гл. ас. д-р Нушева се срешнаха с част от кураторския екип на едно от най-голямите изложения на съвременното изкуство във световен мащаб „Документа“, Касел, Германия, провеждащо се веднъж на 5 години, което тази година за първи път от своята седемдесет годишна история напуска обичайната си среда и се реализира едновременно в два града, в две държави (Касел, Германия и Атина, Гърция). Независимо от това, XIV издание на уникалното по рода си арт събитие с представени над 160 художници и 700 експоната запазва своята енигматичност чрез способността си да се променя с всяко свое следващо издание, но продължава традиционно да поддържа отчетлива връзката между изкуство, политика и социално-културен контекст. Като цяло философията и идейната политика на форума е насочена към художественото отразяване и интерпретиране на най-важните процеси, случващи се в изкуството и неговите връзки с широк кръг от теми, достижения и проблеми, идващи от областта на науката, технологиите, социалната психология, философията, образованието и все по-често от областта на политиката, отправяйки послания чрез същото това изкуство, като предлага на потенциалните аудиториите и публики необичаен прочит на важни въпроси, които вълнуват съвременните постмодерни общества.

Представителите на кураторския екип, споделиха обстоятелството, че многообразието на темите които вълнуват представените артисти от всички краища на света, способства за преодоляването на всякакви географски, културни, художествени, естетически, стилистични или тематични граници, правейки ги членове на една глобална артистична общност. Творческите проекти (индивидуални и групови) на повечето от тях представляват своеобразна интерпретация на минали и сегашни събития от колониалната история, граничните линии, политическите катаклизми, ролята на градоустройството и паметниците, наративите на формирането на национално самосъзнание и идентичност, ролята на музейните и алтернативни експозиционни арт пространства или на информационните и комуникационни технологии, медийния дискурс, начините на осъществяване на визуалната комуникация, анализирането на вербалното и невербално общуване, разликите във външния вид и поведението, неравенствата между индивидите, общностите и обществата и приликите и отликите между техните култури. Те запознаха членовете на екипа с програмата на „Документа“, имаща за цел отговори на редица въпроси и предизвикателства, засягащи взаимовръзката между съвременното изкуството (възприемано като своеобразна екосистема от артисти, куратори и институции) и предизвикателствата на съвременното постмодерно общество, и свързани с ролята на културните и художествени организационни структури в културната инфраструктура на съвременния град и това, как едно подобно мащабно арт събитие би могло да се конструира и осъществи на базата на своя собствен контекст, преосмисляйки критично и преизграждайки основите на същото това общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *