Pokana 1

Иновативното събитие „Визуални внушения”, НХА, 2017

На иновативното събитие „Визуални внушения”, творческа вечер за визуална култура и свобода на изразяване с представяне на поетичната книга на Евгени Велев „Мантинели на душата“ в галерия „Академия“ на НХА, гр. София, ул. „Шипка“ № 1, организирано от УниБИТ, НХА и Съюза на българските писатели (СБП) на 28. 11. 2017 г., присъстваха представители на редица столични културни, художествени и образователни институции и организации, ученици от Национално училище за изящни изкуства (НУИИ) „Илия Петров”, гр. София, студенти и преподаватели он УниБИТ, Нишкия университет, гр. Ниш, Сърбия, Тракийския университет, гр. Одрин, Турция, Университета по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ), НХА, Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Националната музикална академия (НМА), Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“, художници, артисти, писатели и културни дейци. Събитието бе проведено по време на изложбата „Лабиринт“ на Греди Асса в галерията и в него участие взеха всички членове на научноизследователския екип на проекта.

Събитието бе анонсирано и представено от Ректора на УниБИТ, проф. Д.ик.н. Стоян Денчев, Ректора на НХА, проф. Николай Драчев, декана на Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ, доц. Теодора Петрова, проф. М. Тахиров и проф. дфн. Ваня Добрева от Унибит. Стихове от поетичната книга „Мантинели на душата“ и на поети сюрреалисти прочетоха студенти от бакалавърските специалности „Информационни ресурси на туризма“, Печатни комуникации“, Библиотечен и информационен мениджмънт“ и магистърската специалност „Музеен и арт мениджмънт“ към ФБКН при УниБИТ. Ученици от НУИИ представиха провокативен пърформанс, а докторант Мериан Велев от Факултета по информационни науки своята видео арт инсталация „Мантинели“
По време на събитие бе осъществена видео връзка на живо с г-жа Гианалия Бейънс, Генерален секретар на ЕНКАТК, която изрази задоволството си от съвместната работа с УниБИТ, от участието на проф. Велев в работата на 25-ия конгрес на организацията и от мултимедийната презентации на резултатите от първия етап на проекта. В импровизираната дискусия участие взеха професорите Иванка Янкова, Ваня Добрева, Ирена Петева, София Василева и Мюмюн Тахиров от УниБИТ, професорите Ванче Бойков и Дариан Бойков от Нишкия университет, професорите Митко Динев, Георги Георгиев от НХА, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от Институт за изследване на изкуствата и научен секретар на БАН, поетесата, литературен критик и журналист Анжела Димчева и др. На нея се поставиха за разискване редица теми, свързани с формиране и възпитаване на нови публики в сферата на визуално-пластичните изкуства чрез споделени пространства, посредством създаването и осъществяването на културно-образователни политики, стратегии, програми и дейности и посредством внедряването и адаптиране на успешни европейски и световни практики и инструменти. Дискутирани бяха и въпроси свързани със сложността и многопластовостта на художествения живот и художествените процеси в страната ни, както и преплитането, застъпването и влизането в противоречия на творческите процеси, мениджърските и кураторски дейности и форми от сферата на управлението на културата, изкуствата, художественото наследство, образованието, културно-развлекателните и креативни индустрии, непроизводствена сфера в общественото развитие и корпоративните, колекционерски, обществени и др. интереси. Някои от участниците в дискусия се изказаха в подкрепа на тезата, че непрекъснатото образование по изкуствата и културата допринася за формиране у индивида, общността и обществото като цяло на естетически вкус, естетическо отношение, естетическо поведение и опит, и за развиване на естетическа и културна чувствителност в смисловата рамка на формиране на естетико-художествена култура и изграждане на устойчив нравствено-психологически климат във всеки един от тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *